Systems Engineering

Functioneel Specificeren (volgens methodiek Systems Engineering)

Algemeen

Rijksoverheden en gemeentelijke overheden besluiten steeds vaker om projecten d.m.v. een Design en Built contract (of Design, Built, Finance en Maintenance contract) op de markt te zetten. Hierbij is een goed programma van eisen onontbeerlijk. Met een goed PvE kan gestuurd worden op tijd, geld en kwaliteit. ELO Engineering BV maakt voor haar opdrachtgevers een Programma van Eisen volgens de methode van Systems Engineering.

Systems Engineering is een tool om een Programma van Eisen gestructureerd, efficiënt en doelgericht neer te zetten. Met name grote complexe innovatieve projecten, met een veelvoud van objecten, disciplines en stakeholders kunnen zo beheerst op de markt gezet worden. Maar ook voor kleine projecten is Systems Engineering een efficiënte en doelgerichte aanpak.

Systems Engineering

Systems Engineering is een methodiek waarbij het proces van ontwerpen, uitvoeren, onderhouden en upgraden/slopen, van top- naar componenten niveau (van grof naar fijn) doorlopen wordt en waarbij op eisen gestuurd wordt.
Het engineeringsproces is in verschillende niveaus onder te verdelen:

  • Topniveau
  • Systeemniveau
  • Substeemniveau
  • Objectniveau
  • Componentenniveau

Hierbij wordt een ontwerp steeds gedetailleerder uitgewerkt waarbij door decompositie een project opgesplitst kan worden van een abstract topniveau tot ontwerp op boutje/moertje niveau (componentenniveau).

Op elk niveau worden de volgende stappen doorlopen.

  • Eisen opstellen
  • Opties genereren
  • Oplossingsvarianten en alternatieven uitwerken en kiezen aan de hand van de eisen, kosten, planning en risico’s

De opdrachtgever kan op elk niveau het project in de markt zetten. Op topniveau om alle mogelijkheden en oplossingsrichtingen aan de markt over te laten of door zelf door te decomponeren tot componentenniveau om juist elke vrijheid uit te sluiten. Meestal wordt gekozen voor de middenweg (subsysteem niveau) waarbij een opdrachtgever voldoende eigen inzichten en eisen kwijt kan maar waar nog voldoende keuzes en ontwerpvrijheden aan de markt wordt overgelaten.

Voorbeeld decomponeren SE

 

Bent u geïnteresseerd geraakt in de methode van Systems Engineering voor u projecten en wilt u meer informatie of wilt u ondersteuning voor het opzetten van een Programma van Eisen (volgens SE) vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp