Bouwregelgeving

Toetsing uitvoeringsontwerpen volgens de Bouwregelgeving

ELO Engineering BV houd zich bezig met toetsing van producten van een bouwproject ten behoeve van de aanvraag van een bouwvergunning. Hierbij kan gedacht worden aan de inbreng van technische knowhow voor een complexe bouwproject tot de volledige toetsing van berekeningen, tekeningen en controle van alle bouwactiviteiten op het werk.

Bouwwerken dienen te voldoen aan het bouwbesluit met zijn bouwtechnische voorschriften. De gemeente verzorgt de vergunningverlening, toetsing en handhaving van de bouwregelgeving. Zo ook voor grote infrastructurele bouwwerken binnen een gemeente. De gemeente geeft de bouwvergunning voor deze projecten af, waarvan de opdrachtgever van deze projecten vaak de rijksoverheden zijn waaronder Rijkswaterstaat. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg en aanpassing van tunnels, rijkswegen, aquaducten en verdiepte liggingen.

In de tijd van de RAW-bestekken behield Rijkswaterstaat de volledige controle op de engineering en toetsing van de projecten.
Tegenwoordig worden de meeste projecten als een Design en Built (en Finance, Maintenance ) contracten op de markt gebracht waarbij Rijkswaterstaat zich steeds meer terugtrekt uit de techniek en waarbij de toetsing alleen nog op een hoog abstractie niveau gebeurd (Systeem gerichte Contract Beheersing). Dat wil zeggen dat Rijkswaterstaat de procesmatige kant van de opdrachtnemers toetst en zich veel minder bezig houdt met de producten zelf.

Hierdoor komt er een grotere druk op de gemeente te liggen om de toetsing zelf ter hand te nemen. Bij deze toetsing kan ELO Engineering BV voor de gemeente een belangrijke rol vervullen. ELO Engineering BV kan voor elke gemeente maatwerk leveren voor de toetsing van complexe civiele projecten binnen de gemeentegrens. Hierbij kan aan de volgende samenwerking gedacht worden:

  • De volledige verzorging van de toetsing van de berekeningen en tekeningen van de constructie en de toetsing van de uitvoering buiten op het werk.
  • Toetsing van berekeningen en tekeningen van de te bouwen constructie op uurbasis.
  • Alleen toetsing van complexe onderdelen die een specialistische kennis vergen.
  • Inbrengen van specialistische kennis op aanvraag

Er zijn nog een veelvoud aan varianten te bedenken, waarbij altijd maatwerk aan de orde is.

Indien u geinterresseerd bent in ons, vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp